Разположен е на 2.5 км южно от стените на Външния град, сред природния резерват “Патлейна.” Покровител на манастира най-вероятно бил светецът-лечител Пантелеймон, чието име дало названието на местността. Комплексът се състои от кръстокуполна църква с богата украса и разположени около нея верижни сгради с различно предназначение.  Северно от храма е разкрита костница с шест гробни камери, а югозападно от него – работилници за производство на рисувана керамика. Ателиетата в рамките на  манастира и тези в северната част на местността показват, че в  Патлейна се е намирал един от центровете за производство на преславска рисувана керамика. За високата художествена стойност на неговата продукция свидетелства известната икона на Св. Теодор, открита в едно от помещенията западно от костницата.

ozio_gallery_nano