Постройка със сложен план и монументален градеж от каменни блокове. Сградата е ориентирана с дългата си ос в посока север-юг и е с размери  22x17 м. Приземието ù е разделено на три части , всяка от които е разделена на няколко помещения. Официалният вход е от север и въвежда в централната част на сградата. Страничните ù части се състоят от три помещения, средните от които са с дължина 11 м, а крайните са по-малки и имат почти квадратен план. В западните по-малки помещения са вградени кръгли тухлени колони за вити стълби. Сградата е свързана с Дворцовата църква от изток с две редици от колони, които са носили покрита галерия. При проучванията на сградата са намерени корнизни дялове, които са част от архитектурната декорация. Подовата настилка е от мраморни плочи.

ozio_gallery_nano