Цялата площ под каменната настилка на площадите във  Вътрешния  град е прорязана от многобройни водопроводи, изградени с глинени тръби с или без хоросаново легло. На места са разкрити и оловни тръби с по-тесен диаметър от тези на керамичните.  Те са снабдявали сградите  на гравитачен принцип, следвайки наклона на терена, с чиста вода от главния водопровод. В рамките на Вътрешния град са разкрити  зидани канали, които са събирали отпадни  и атмосферни води в централния /голям/ канал. Големият канал е изграден и покрит с варовикови плочи. Каналът е широк 0.5 м. и висок 0.8 м. Създаден е достатъчно голям проход, който осигурявал оттичането, в посока югоизток, на значително количество вода.

ozio_gallery_nano