Внушителното строителство, разгърнало се в новата столица – Преслав по времето на Симеон, било насочено към изграждането на една надеждна отбранителна система. В още по-голяма степен обаче то целяло оформянето на града като център, достоен да съперничи по великолепие и оригинални архитектурни решения на самия Константинопол. Още в началото на Х в. писателят Йоан Екзарх описва картината, разкриваща се пред пътника, сполучил да влезе в Преславския Дворец: “...палати високи и църкви, премного украсени с камък и дърво, и багри,  а от вътре – с мрамор и мед, сребро и злато.” И докато през вековете металът бил разграбени, а дървото – изтляло в земните пластове, много от красиво изваяните каменни детайли са оцелели, за да потвърдят словата  на древния автор. Нека да погледнем още веднъж красивите фигури на митични и реални животни, на лози и вечнозелени растения, на стройни геометрични плетеници и кръстове. Това е Преславският художествен стил.

ozio_gallery_nano