Банята е запазена с част от оригиналния си градеж. Изградена е върху останките от по-ранна баня. През различни периоди от време е претърпяла няколко преустройства. В южното помещение са отоплителните съоръжения.  Банята е снабдена с подово отопление т.нар. хипокауст /система от тръби, през които минава горещ въздух/. До западната ù фасада е долепена малка църква, датирана от края на Х – ХІ в. Църковната постройка е кръстокуполна с полукръгла апсида и едноделен притвор. Дължината ù е 10.60 м , а ширината 5.40 м. От нея произхожда голямо количество фрагменти от мазилка със стенописи. Функционално свързана с малката църква е сграда южно от банята. Тя е с правоъгълен план с размери 8.00 х 6.50 м, с посока изток-запад. Състои се от две помещения с различна дължина.