Във Външния град на Преслав, на около 100 м южно от Южната порта,  са останките на малка църква, която е построена върху развалините на езически храм. Храмът е съставен от два, включени един в друг, правоъгълника с размери 13,50 х 12,20 м. Зидовете са били с дебелина 1.20 м и са изградени от планински камък, споен с хоросан. Храмът е бил ориентиран на изток. Преправянето на езическия храм в християнска църква се осъществява към края на ІХ и началото на Х век. Източната стена на храма е била разрушена, за да се направи апсида. Дебелината на стените на апсидата не е еднаква, поради неравния терен, а вътрешната ù част е много дълбока. Отвън апсидата е била шестоъгълна. Вътрешното пространство на езическия храм е разделено с напречна стена на две части, образувайки наос и притвор. В четирите ъгъла на първоначалната постройка са били прибавени четири широки контрафорси, които са обхващали като скоби ъглите и са поддържали стените. Вероятно за да може сградата да издържи тежестта на свода. На западната фасада на църквата е имало три симетрични арки. Между западните части на контрафорсите са вмъкнати два вградени стълба, изградени със самите контрафорси. Те определят местата на трите арки, от които средната е била по-широка и навярно по-висока от страничните.