На юг от Малкия дворец е оформен и организирано застроен двор, в който са се издигали две постройки. Оформянето на този югозападен двор, който поради местоположението си е неделима част от Дворцовия ансамбъл, е осъществено не по-рано от края на IX-X в. Добър хронологически показател за това е намерената в строителното ниво на оградната стена, от запад, монета на византийския император Лъв VI (886-912).

Сграда 1 се намира в северната част на двора, непосредствено пред южната фасада на Малкия дворец. Цялата застроена площ е 252 кв.м. Сградата е издължена верижна постройка и се развива на дължина 36 м от запад към изток, разпределена на седем помещения. Седем метра е дължината на постройката от север към юг. Структурните ù части са отделени с успоредни преградни стени. Верижният план на сградата е познат от ред други постройки в ранната средновековна архитектура и в самия Преслав. Към двора и сградата е можело да се премине и на кон, за което говорят съоръжените полегато рампи.

Без съмнение сградата е била жилище, но с временен характер. Напълно е възможно тя да е била от типа на т.нар. павилиони – постройки в дворна и градска среда, свързана с владетелските дворци, използвана за отмора и размишления, или за приемане на гости.

Сграда 2 е била издигната в този двор едновременно или почти едновременно с първата. Разположена е на 20 м северно от южната фасада на Сграда 1. Има същата ориентация на дългата си ос. Основите оформят сграда с правоъгълен план с надлъжна ос изток-запад. Към изток се оформя голяма правоъгълна зала, а към запад – преддверие.  Дебела 5 см замазка от хоросан в западната част на пода показва, че той е бил настлан вероятно с мраморни плочки в опус сектиле.

Тази сграда е със специални функции, от типа на триклиниите или павилионите, за приеми в дворцовите центрове на Изтока и Запада. Очевидно двете сгради са обвързани със сходни и допълващи се функции, което още повече подсилва затварянето им в един двор.

Най вероятно става дума за сгради от два типа, които в Константинополския дворец се наричат триклинии- постройка с голяма зала предназначена за приеми с различен характер. Оформянето на комплекса на югозападния двор е не само въпрос на оформяне центъра на дворцовия град, а и необходимост. Княжеският и царски резиденциален град е чувствал необходимост от различни по функции сгради, нуждата от които вече била доказана в Константинополския дворцов живот. И на българският владетел са били необходими отделни изолирани в общата система на дворцовото оформление зали и павилиони, каквато роля е трябвало да играят и двете постройки на югозападната тераса, а вероятно и други, неизвестни  засега.

В допълнение трябва да отбележим, че северната стена на Сграда 1 стъпва върху основите на ранния Преславски аул.