През 90-те години на XX в e открита нова сграда, която е изградена от четири помещения. Зидовете на сградата са градени от плочести камъни и блокове, които са споени с глина. Дълбочината на основата е 0,5 м, а външните размери на сградата са: 10,80 м (север-юг) и 3,25 м (изток-запад).

Вътрешното пространство е разделено на две помещения - северно и южно, застлани с тухли. Сградата е построена върху предхождащи я разрушени съоръжения. Разкрита е още една двукамерна зидана печка, която се е намирала дълбоко под нивото на пода. Сградата е датирана от края на X в. и началото на XI в., тъй като в едно от помещенията са открити оловни печати от този период. Една от хипотезите относно предназначението на сградата е, че тя е била използвана като сграда с производствени пещи. Вероятно за топене на метал, за което подсказва и връзката й с Административната сграда.