Преславският музей има над 110-годишна история. Той е основан като част от Археологическо дружество “Тича” на 26 октомври 1906 г. и просъществува под тази форма до 1949 г. Тогава на музея е предоставена голяма сграда до храм-паметника “Св.Св. Кирил и Методий”, недалеч от преславския дворец. С напредването на проучванията, експозициите на Археологически музей “Велики Преслав” стават все по-богати, нараства и необходимостта от нова, специално построена за музей сграда. Така през 1981 г. музеят е настанен в нова, специално построена за целта сграда, където и до днес посреща любители на историята от цял свят. В музейните фондове се съхраняват повече от 35000 предмети, 1700 от които са представени в експозиционния отдел. Най-значимите преславски образци са включвани в десетки международни изложби, в стотици печатни издания, филмови и медийни продукти.

Без съмнение, 100 години след полагане основите на първата музейна сбирка в града, мечтата на нейния създател - Юрдан Господинов е осъществена. Днес Велики Преслав има своя археологически музей с великолепна експозиция, посещавана ежегодно от десетки хиляди български и чуждестранни туристи. Колекциите на музея представят по най-пълен начин явлението "Златен век” и илюстрират мястото  на Симеоновата столица като водещ център на славянската писменост, изкуството и художествените занаяти в Европейския Югоизток през IХ-Х век.

ozio_gallery_nano